Spring naar inhoud

De 6 ambities

Waar hebben de bewoners van Den Haag behoefte aan? Dat heeft de gemeente onderzocht. De antwoorden waren verschillend, en de gemeente heeft de behoeften omgezet naar 6 ambities voor de stad. In de ambities zie je de verschillende thema's terug die de bewoners belangrijk vinden. De ambities zijn: 

Een rechtvaardig en inclusief Den Haag
Een betaalbare, toegankelijke en toekomstbestendige woningvoorraad in Den Haag
Een klimaatbestendig, klimaatneutraal en natuurinclusief Den Haag
Een economisch vitaal Den Haag
Een gezond en veilig Den Haag
Een duurzaam bereikbaar Den Haag

Ambitie 1: Een rechtvaardig en inclusief Den Haag

Inclusiviteit voor iedereen

In Den Haag kun je goed wonen, werken, leren en ontspannen. Het maakt daarbij niet uit wat je afkomst, opleidingsniveau of maatschappelijke positie is. Iedereen kan zich ontwikkelen in onze stad.  

Ambitie 2: Een betaalbare, toegankelijke en toekomstbestendige woningvoorraad in Den Haag

Betaalbare woningen voor de toekomst

Wij zorgen voor goede en betaalbare woningen voor iedereen. 
Den Haag is een aantrekkelijke stad om te wonen. We bouwen genoeg woningen voor iedereen. Ook starters, ouderen, gezinnen, jongeren en studenten kunnen een betaalbare woning vinden. We bouwen nieuwbouw, maar verbeteren ook onze bestaande woningen. Bijvoorbeeld door deze energiezuiniger te maken.  

Ambitie 3: Een klimaatbestendig, klimaatneutraal en natuurinclusief Den Haag

Omgaan met klimaat in de stad

Den Haag is een groene en leefbare stad.  
Wij zijn aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Wijken, straten en gebouwen richten we zo in dat deze geen CO2 uitstoten, deze goed tegen hevige regen of extreme droogte kunnen en deze rekening houden met verschillende soorten dieren en planten. 

De kust is sterk. 
De zeespiegel stijgt. Hier hebben we in Den Haag extra aandacht voor. We blijven de kust daarom voortdurend versterken. Om zo de stad en het land hierachter te beschermen.  

Den Haag is een duurzame stad. 
Wij streven naar een ‘circulaire economie’. Dat betekent dat we geen afval hebben en grondstoffen steeds opnieuw gebruiken. Zo belasten we het milieu zo min mogelijk. 

Ambitie 4: Een economisch vitaal Den Haag

Een gezonde economie

Den Haag is economisch gezond. 
Onze stad maakt deel uit van een sterke economische regio. Juist door alle verschillen in de regio vullen we elkaar aan. Iedereen helpt daarbij. Overheid, ondernemers, universiteiten, onderwijsinstellingen, multinationals, internationals én onze bewoners.  

Meer mensen vinden passend werk. 
Wij zorgen dat onze economie beter aansluit op de arbeidsmarkt. Zodat meer mensen passend werk vinden. Dit betekent ook dat we ruimte bieden voor verschillende soorten bedrijven: groot en klein. Internationaal en lokaal. Met ruimte voor zowel bedrijventerreinen als ondernemers in de wijken.   

Ambitie 5: Een gezond en veilig Den Haag

Gezond en veilig Den Haag

Den Haag is een gezonde en veilige stad. 
Zijn werk en voorzieningen zoals scholen dichtbij de mensen? Dan kunnen meer mensen de auto laten staan en lopen of fietsen. Dit noemen we een ‘verdichting’ van de stad. Dat is voor de mensen in de stad gezonder en beter voor het milieu. Tegelijkertijd kan dit leiden tot meer ongelukken, onrust en overlast. We moeten dus extra aandacht voor veiligheid hebben.

Een groene stad maakt gezonde(re) mensen.
Richten wij onze leefomgeving zo goed - en groen - mogelijk in? Dat helpt bij een gezondere levensstijl. We zoeken daarom naar manieren om het groen in én buiten de stad zo goed mogelijk te gebruiken.  

Ambitie 6: Een duurzaam bereikbaar Den Haag

Een duurzaam bereikbaar Den Haag

Onze stad is duurzaam bereikbaar.  
Wij willen de stad bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig houden. Voor onze bewoners en voor bezoekers en bedrijven. We moeten daarom goed kijken naar de manier waarop wij ons verplaatsen binnen en naar de stad en welke oplossingen hiervoor zijn. 

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van updates over de omgevingsvisie? Meld je dan aan en ontvang een e-mail als er nieuws is.

Updates ontvangen

Login om verder te gaan

Ontvang resultaten Haagse Mixer

Opnieuw

Annuleren