Spring naar inhoud
Skyline van Den Haag

Hagenaars tonen hun favoriete Haagse plekken

Hagenaars en Hagenezen uit de 44 wijken in Den Haag staan vanaf 16 mei centraal in de tentoonstelling en het magazine ‘Haagse Mensen’. Zij zijn door fotograaf Daniel Heikens (bekend van onder andere de Matlas van Den Haag) gefotografeerd op hun favoriete plek in de wijk en vertellen waarom zij deze plek zo bijzonder voor hen is. Van een hengelsportvereniging in Madestein tot een stil strandje in Duindorp en van het Haagse bos tot een speeltuin in Bouwlust Vrederust.  Deze tentoonstelling en het magazine met de verhalen van deze Haagse Mensen is een van de activiteiten om te komen tot de omgevingsvisie Den Haag 2050.

Omgevingsvisie Den Haag 2050

De omgevingsvisie gaat over de toekomst van Den Haag en keuzes die we met elkaar maken op het gebied van bouwen, natuur, vervoer, energie en veiligheid. Maar het gaat ook om plekken die we willen behouden en beschermen. Een deel van deze plekken laten deze trotse inwoners en ondernemers zien in ‘Haagse Mensen’.

Tentoonstelling in bibliotheken

Van 16 mei tot 7 juli is de tentoonstelling Haagse Mensen te zien in de Centrale bibliotheek op de 4e etage. Van 16 mei tot en met 26 juni is een deel van de foto’s te zien in de bibliotheken in de wijken. Kijk op de activiteitenagenda van de bibliotheek wanneer de tentoonstelling bij welke vestiging te zien is.

Gratis magazine

Het magazine met alle verhalen is gratis te lezen en af te halen op verschillende plekken in de stad, zoals bibliotheken en wijkcentra. En hier digitaal te lezen. Volgende week plaatsen we de toegankelijke versie van het magazine.

Bekijk het magazine
Translate this page

Het laatste nieuws

Meer updates

Over de omgevingsvisie

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Deze wet verplicht gemeenten om voor het hele grondgebied één omgevingsvisie te maken. In een omgevingsvisie staat wat de plannen zijn voor de stad en de omgeving. Het is een visie voor de langere termijn, in het geval van Den Haag tot 2050. En gaat bijvoorbeeld om onderwerpen als bouwen en wonen, duurzaamheid, groen, verkeer en vervoer, gezondheid en veiligheid.

Op dit moment werkt de gemeente samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen aan de  Omgevingsvisie Den Haag 2050  .

Wat voor stad wil Den Haag zijn? Welke rol speelt Den Haag in de regio en welke keuzes moeten er worden gemaakt? Waar willen we wonen en werken. Waar geven we ruimte aan bedrijven, maatschappelijke voorzieningen en natuur? Ook komen er nieuwe opgaven op ons af. We moeten we keuzes maken met elkaar. Want de ruimte die we als stad hebben is beperkt. Wat kan wel en wat niet? In de omgevingsvisie worden de vele belangen afgewogen en samengebracht.

Meer over de omgevingsvisie

Contact

Heb je een vraag over de Omgevingsvisie? Kijk of je vraag tussen de veelgestelde vragen staat. Zo niet, neem contact met ons op. 

Tijdlijn

Tijdlijn

Najaar 2023

Start schrijven aan conceptversie Omgevingsvisie Den Haag 2050

Januari en februari 2024

Bijeenkomsten in alle stadsdelen

16 januari tot en met 20 maart

Invullen van de digitale Haagse Mixer voor bewoners en ondernemers uit Den Haag

Mei tot en met december 2024

Verschillende bijeenkomst voor inwoners, ondernemers en organisaties die betrokken zijn bij de stad om hen te informeren over en te betrekken bij de inhoud van de Omgevingsvisie Den Haag 2050

2025

De gemeente publiceert de ontwerp omgevingsvisie Den Haag 2050 (ter inzagelegging). Dit is een conceptversie waarop je een zienswijze (reactie) kunt geven.

2025

De gemeente verzamelt alle opmerkingen en ideeën en vult de ontwerp Omgevingsvisie 2050 aan

2025

De gemeenteraad neemt een besluit over de Omgevingsvisie 2050


Bekijk de hele tijdlijn

Blijf op de hoogte

Wil je niets missen over de omgevingsvisie? Meld je aan en ontvang een e-mail als er een update is.

Ontvang updates

Login om verder te gaan

Ontvang resultaten Haagse Mixer

Opnieuw

Annuleren