Spring naar inhoud

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over omgevingsvisie, of kom je ergens niet uit? Op deze pagina vind je de vragen die we vaker krijgen. Heb je een andere vraag, neem dan contact met ons op. 

Contact
Wat is de omgevingsvisie?

Op 1 januari 2024 is de omgevingswet ingegaan. Deze nieuwe wet bundelt en vereenvoudigt 26 wetten over de fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving is alles wat we buiten zien en voelen . Alle gemeenten in Nederland moeten uiterlijk 1 januari 2027 een omgevingsvisie hebben. Dit is nieuw.

In de omgevingsvisie staat wat de plannen zijn voor de stad en de omgeving. Het is een visie voor de langere termijn en gaat over de woon- en leefomgeving. Dit noemen we de fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie gaat over onderwerpen als duurzaamheid, groen, gebouwen, verkeer, gezondheid en veiligheid. De omgevingsvisie brengt al die onderwerpen samen. De omgevingsvisie wordt samen met inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties gemaakt.

Waarom is de omgevingsvisie belangrijk voor mij?

In de Omgevingsvisie staat wat we als gemeente, inwoners, ondernemers en organisaties belangrijk vinden voor de toekomst van Den Haag. In de omgevingsvisie staat wat we willen verbeteren, maar ook wat we willen behouden of beschermen in onze woon- en leefomgeving. Het geeft antwoord op de vraag wat voor stad Den Haag in 2050 wil zijn. De gemeente gebruikt de omgevingsvisie om te beoordelen of nieuwe plannen en ideeën passen bij de toekomst van de stad die we samen hebben vastgelegd.  

Hoe kan ik meedenken over de omgevingsvisie?

Er zijn verschillende momenten waarop je kunt meepraten en meedenken. Van bijeenkomsten voor de hele stad of in de stadsdelen, tot momenten op straat. Op deze website vind je alle moment die geweest zijn en die nog komen onder planning.

Als de conceptversie van de omgevingsvisie klaar is (dit is de ontwerp omgevingsvisie Den Haag 2050), dan is er een inspraakperiode. Je kunt dan een reactie op de omgevingsvisie geven (een zienswijze indienen).

We houden je graag op de hoogte over de omgevingsvisie. Op deze website vind je al het belangrijke nieuws en informatie. Je kunt je aanmelden voor de Omgevingsvisie nieuwsbrief via dit formulier. . Bekijk hier de laatste nieuwsbrief die is verzonden.

Wat doet de gemeente met de visies die er al zijn?

De bestaande plannen en visies nemen wij ook mee bij het opstellen van de omgevingsvisie.

Wat is de Haagse mixer?

De Haagse mixer is een paneel met daarop de 6 ambities uit de omgevingsvisie. Deelnemers kunnen met schuifknoppen op de mixer aangeven welke ambities (onderwerpen) zij het belangrijkst vinden. Dat lijkt makkelijk. Maar er is een beperkt aantal punten te verdelen over deze 6 onderwerpen.  

De uitkomsten van de Haagse mixer  helpen bij het maken van keuzes over de toekomst van de stad.

De Haagse mixer was te vinden op evenementen en op een aantal drukke plekken in de stad; het Zuiderpark,  de Haagse Markt en de aula van de Haagse Hogeschool. En tijdens de stadsdeelbijeenkomsten in januari en februari 2024.

Daarnaast hebben bijna 500 mensen in februari en maart 2024 de digitale mixer op deze website ingevuld.

Lees meer over de HaagseMixer

Wat doet de gemeente met mijn antwoorden op de Haagse Mixer?

De uitkomsten van de Haagse Mixer worden, naast alle andere onderzoeken waar we mee bezig zijn, gebruikt om een beeld te vormen welke ambities per stadsdeel prioriteit moeten krijgen. Bij de gebiedsuitwerkingen van de omgevingsvisie is te zien per stadsdeel hoe de ambities geprioriteerd zullen worden.

Wanneer is de omgevingsvisie klaar en kan ik deze lezen?

De gemeente wil de conceptversie van de omgevingsvisie (dit heet de ontwerp omgevingsvisie Den Haag 2050) in het najaar van 2024 klaar hebben. U kunt dan de omgevingsvisie lezen en uw mening hierover geven tijdens de inspraakperiode.

De gemeente organiseert dan ook een bijeenkomst  waar u een toelichting kunt krijgen over de omgevingsvisie. Na de inspraakperiode krijgt de gemeenteraad de ontwerp Omgevingsvisie Den Haag 2050 om hier een besluit over te nemen.

Login om verder te gaan

Ontvang resultaten Haagse Mixer

Opnieuw

Annuleren