Spring naar inhoud

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over omgevingsvisie, of kom je ergens niet uit? Op deze pagina vind je de vragen die we vaker krijgen. Heb je een andere vraag, neem dan contact met ons op. 

Contact
Hoe kan ik meedenken over de omgevingsvisie?

Je kunt altijd een mail sturen naar omgevingsvisie@denhaag.nl over wat jij belangrijk vindt voor de toekomst van Den Haag. In de maanden juni en juli gaan we de stad in en sluiten aan bij zoveel mogelijk bijeenkomsten om daar op een laagdrempelige manier te vragen welke thema’s jij belangrijk vindt voor Den Haag. Je vindt ons o.a.  bij de barbecue die de Particpatiekeuken in het Zuiderpark organiseert, in de aula van de Haagse Hogeschool en op drukke plekken in de stad zoals de Grote Markt. In 2022 kon je op deze website de toekomstwijzer invullen. Inwoners van Den Haag dachten mee over onderwerpen als duurzaamheid, groen, bouwen, verkeer, gezondheid en veiligheid. Er zijn verdiepende gesprekken geweest over de keuzes over de toekomst in de omgevingsvisie. Al deze informatie is gebruikt om de zes Haagse ambities te formuleren, deze zijn vervolgens door de raad vastgesteld.

Wat doet de gemeente met visies die er al zijn?

De bestaande plannen en visies nemen wij mee bij het opstellen van de omgevingsvisie. We beginnen niet opnieuw. De hoofdambities uit verschillende visies zijn de zes ambities van de omgevingsvisie geworden.

Wat is de Haagse mixer en hoe is deze tot stand gekomen?

De Haagse mixer is een schuifpaneel met de ambities uit de omgevingsvisie en een korte beschrijving bij de ambities. Deelnemers kunnen met de schuiven tot en met 29 februari aangeven welke ambities zij het belangrijkst vinden. Iedereen kan aan de mixer meedoen. De uitkomsten van de Haagse mixer zijn straks terug te vinden in de omgevingsvisie en helpen bij het maken van keuzes over de toekomst van de stad.

De Haagse mixer was eerder te vinden op evenementen over de stad zoals het Stadmakersfestival, congres ‘Den Haag inspireert’ en de Dag van de Architectuur. En op een aantal drukke plekken in de stad; het Zuiderpark,  de Haagse Markt en de aula van de Haagse Hogeschool. In december 2023 en januari 2024 is de mixer ook tijdens Haagse Mixer bijeenkomsten in ieder stadsdeel in te vullen.  

Lees meer over de Haagse Mixer

Wat als ik de Haagse Mixer al offline in heb gevuld?

We hebben je wensen dan al gekregen. Je hoeft deze digitale mixer dan niet meer in te vullen. Wil je nog iets toevoegen aan wat je eerder hebt ingevuld? Vul dit dan nu in bij deze online versie van de mixer.

Wat doet de gemeente met mijn antwoorden op de Haagse Mixer?

De uitkomsten van de Haagse Mixer worden naast alle andere onderzoeken waar we mee bezig zijn gebruikt om een beeld te vormen welke ambities per stadsdeel prioriteit moeten krijgen. Bij de gebiedsuitwerkingen van de omgevingsvisie is te zien per stadsdeel hoe de ambities geprioriteerd zullen worden.

Wanneer is de omgevingsvisie klaar en kan ik deze lezen?

Midden 2024 wil de gemeente de omgevingsvisie klaar hebben. Daarna wordt deze naar de gemeenteraad gestuurd. Er wordt ook een bijeenkomst georganiseerd waar de omgevingsvisie wordt toegelicht. 

Login om verder te gaan

Ontvang resultaten Haagse Mixer

Opnieuw

Annuleren