Spring naar inhoud

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over omgevingsvisie, of kom je ergens niet uit? Op deze pagina vind je de vragen die we vaker krijgen. Heb je een andere vraag, kijk dan op de contact pagina.

Contact
Wat is de omgevingsvisie?

Naar verwachting treedt op 1 juli 2023 de nieuwe omgevingswet in werking. Deze wet vraagt aan elke gemeente om samen met inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties een omgevingsvisie op te stellen. Het is een visie voor de langere termijn over de leefomgeving. Het gaat bijvoorbeeld om onderwerpen als duurzaamheid, groen, bouwen, verkeer, gezondheid en veiligheid.

Waarom is de omgevingsvisie belangrijk?

In de omgevingsvisie staat wat we willen verbeteren, maar ook wat we willen behouden of beschermen. Er staat in hoe de gemeente, inwoners, ondernemers en organisaties denken over de toekomst van den Haag.

Wat doet de gemeente met de omgevingsvisie?

De omgevingsvisie is er om een totaaloverzicht te bieden van onze lange termijn doelen voor de leefomgeving. Op basis van deze doelen kunnen plannen en projecten worden uitgevoerd. In het omgevingsplan leggen we die vast. We kijken ook of het lukt om onze doelen te bereiken. Als er dingen anders moeten, passen we de omgevingsvisie weer aan.

Hoe kan ik meedenken over de omgevingsvisie?

Je kunt jouw verhaal over de toekomst van de stad delen. Vanaf 15 december kon je op deze website de toekomstwijzer invullen. Inwoners van Den Haag dachten mee over onderwerpen als duurzaamheid, groen, bouwen, verkeer, gezondheid en veiligheid. In 2022 organiseren we nog een verdiepend gesprek overde keuzes over de toekomst in de omgevingsvisie.

Wat gebeurt er met de uitkomsten van de toekomstwijzer?

De uitkomsten van de toekomstwijzer, het stadsgesprek en andere gespreksmomenten worden verzameld. Deze toekomstbeelden komen samen in een koersdocument, die verschillende mogelijkheden omschrijft. Hier komt een stadsgesprek over waarin je mee kan praten over het koersdocument.

Aan het eind van 2022 willen we de concept omgevingsvisie af hebben. Daarop volgt een zienswijze. Dan kan je meedenken over de ontwerp omgevingsvisie.

Wie maakt de omgevingsvisie?

We werken samen met de stad (bijvoorbeeld inwoners, ondernemers, ketenpartners) aan de omgevingsvisie. De toekomstbeelden die we ophalen met de toekomstwijzer en andere gesprekken verwerken we in een koersdocument. Dit koersdocument beschrijft welke alternatieven er zijn voor de toekomst voor den Haag. Over dit koersdocument kan je meepraten. Hierna schrijven we de definitieve omgevingsvisie. Ook over het concept hiervan, wat ongeveer eind 2022 af is, kan je meepraten. Zo maken we samen met de stad de omgevingsvisie.

Wat doet de gemeente met visies die er al zijn?

De bestaande plannen en visies nemen wij mee bij het opstellen van de omgevingsvisie. We beginnen niet opnieuw. De hoofdambities uit verschillende visies zijn de 6 ambities van de omgevingsvisie geworden.

Kan ik de toekomstwijzer meerdere keren invullen?

Je kunt de toekomstwijzer invullen voor meerdere wijken. Bijvoorbeeld als je in de ene wijk woont en in een andere wijk werkt.

Hoe zijn de stellingen in de toekomstwijzer tot stand gekomen?

De stellingen in de toekomstwijzer zijn opgesteld aan de hand van onderzoeken die zijn gedaan en in samenwerking met de bewonersgroep. Vanuit de behoeften van de bewoners zijn 6 doelen opgesteld. Dit zijn de 6 ambities. Uit elke ambitie zijn 2 of 3 stellingen gekomen.

Login om verder te gaan

Ontvang updates per e-mail

Opnieuw

Annuleren