Spring naar inhoud

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over omgevingsvisie, of kom je ergens niet uit? Op deze pagina vind je de vragen die we vaker krijgen. Heb je een andere vraag, kijk dan op de contact pagina.

Contact
Wat is de omgevingsvisie?

Op 1 januari 2024 gaat de nieuwe omgevingswet in. Die wet bundelt en vereenvoudigt 26 wetten over de fysieke leefomgeving. Alle gemeenten in Nederland moeten dan ook een omgevingsvisie opstellen samen met inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties. In een omgevingsvisie staat wat de plannen zijn voor de stad en de omgeving. Het is een visie voor de langere termijn en gaat bijvoorbeeld om onderwerpen als duurzaamheid, groen, bouwen, verkeer, gezondheid en veiligheid.

Waarom is de omgevingsvisie belangrijk?

In de omgevingsvisie staat wat we willen verbeteren, maar ook wat we willen behouden of beschermen. Er staat in hoe de gemeente, inwoners, ondernemers en organisaties denken over de toekomst van den Haag.

Wat doet de gemeente met de omgevingsvisie?

De omgevingsvisie is er om een totaaloverzicht te bieden van onze lange termijn doelen voor de leefomgeving. Op basis van deze doelen kunnen plannen en projecten worden uitgevoerd. In het omgevingsplan leggen we die vast. We kijken ook of het lukt om onze doelen te bereiken. Als er dingen anders moeten, passen we de omgevingsvisie weer aan.

Hoe kan ik meedenken over de omgevingsvisie?

Je kunt jouw verhaal over de toekomst van de stad delen. Vanaf 15 december kon je op deze website de toekomstwijzer invullen. Inwoners van Den Haag dachten mee over onderwerpen als duurzaamheid, groen, bouwen, verkeer, gezondheid en veiligheid. In 2022 organiseren we nog een verdiepend gesprek over de keuzes over de toekomst in de omgevingsvisie.

Wat gebeurt er met mijn ideeën?

Alle ideeën die worden ingediend, komen samen in een koersdocument. Dit koersdocument omschrijft verschillende mogelijkheden.

Aan het eind van 2023 willen we de concept omgevingsvisie af hebben. Daarop kan iedereen weer reageren.

Wat doet de gemeente met visies die er al zijn?

De bestaande plannen en visies nemen wij mee bij het opstellen van de omgevingsvisie. We beginnen niet opnieuw. De hoofdambities uit verschillende visies zijn de 6 ambities van de omgevingsvisie geworden.

Login om verder te gaan

Ontvang resultaten Haagse Mixer

Opnieuw

Annuleren