Spring naar inhoud

Tijdlijn

Een overzicht van de activiteiten die geweest zijn en die nog gaan komen vindt u op de tijdlijn.

2021

Januari 2021

De Startnotitie omgevingsvisie in de gemeenteraad.

September 2021

Het Ambitiedocument in de gemeenteraad.

Oktober 2021

De Staat van de Leefomgeving, de NRD (notitie over reikwijdte en detailniveau) en beschrijving van de opgaven zijn opgesteld.

December 2021 - 24 januari 2022

Iedereen die in Den Haag woont, onderneemt of de stad bezoekt kon de toekomstwijzer invullen.
2022

15 februari 2022 – 9 maart

Tentoonstelling in het Atrium (hal stadhuis) met verschillende beelden van de toekomst uit de stad. De tentoonstelling is ook online te zien.

17 februari 2022

De gemeente deelt de resultaten van de toekomstwijzer via deze website.

Februari 2022

De beschrijving van de opgaven de staat van de leefomgeving zijn gepubliceerd.

4 november tot en met 16 december 2022

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is gepubliceerd. Hierop kon iedereen tussen 4 november en 16 december 2022 een zienswijze (reactie) geven.

30 november 2022 15.30 tot 17.30 uur bij EMMA (Wijnhaven 88)

Stadsgesprek - praat mee over de toekomst van Den Haag

4e kwartaal 2022

Start omgevingseffectrapportage (OER)
2023

Januari en februari 2023

Verzamelen zienswijzen en adviezen Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Maart tot en met juni 2023

Beantwoording van de zienswijzen en adviezen NRD en aanpassen van de alternatieven uit de NRD

Juni en juli 2023

De stad in met de Haagse mixer op verschillende data en locaties in de stad

Zomer 2023

Vaststelling van de nota van beantwoording NRD door gemeenteraad
2024

16 januari tot en met 2020 maart

Jij zit aan de knoppen met de Digitale Haagse Mixer

Januari en februari 2024

Bijeenkomst in alle stadsdelen

2024

Gemeente maakt de omgevingsvisie 2050

Najaar 2024

De gemeente publiceert de ontwerp omgevingsvisie Den Haag 2050 (ter inzagelegging). De ontwerp omgevingsvisie is een conceptversie. Je kunt de gemeente laten weten wat je van de Omgevingsvisie vindt. Formeel is dat een ‘zienswijze indienen’. De gemeente verzamelt alle opmerkingen en ideeën en vult de ontwerp Omgevingsvisie 2040 aan. De binnengekomen zienswijzen beantwoord.

2024

Verzamelen en beantwoorden van de zienswijzen

2024/2025

Aanpassen van de ontwerp omgevingsvisie Den Haag 2050

2024

De gemeenteraad bespreekt de ontwerp Omgevingsvisie en neemt hierover een besluit

Blijf op de hoogte

Wil je niets missen over de omgevingsvisie? Meld je aan en ontvang een e-mail wanneer er een update is.

Updates ontvangen

Login om verder te gaan

Ontvang resultaten Haagse Mixer

Opnieuw

Annuleren