Spring naar inhoud

Verhalen

Harry wil welvaart voor alle Hagenaars

Harry Wientjens is directeur van Rabobank regio Den Haag en voorzitter van Economic Board The Hague. Rode draad in zijn verhaal is de noodzaak om verbindingen te leggen. Op allerlei terreinen: tussen de meer en minder welvarende wijken, tussen het bedrijfsleven en bewoners, tussen Den Haag en de regio en tussen verschillende generaties. 
 
‘Den Haag is nu de meest verdeelde stad van het land. Dat is onhoudbaar voor de toekomst. We staan voor grote vraagstukken die je alleen samen kunt oplossen. Denk aan investeringen in wonen, ruimte voor bedrijven, bereikbaarheid, de energietransitie en behoud van groen.’

De kunst is plannen te maken die meerdere doelen tegelijk dienen.
 
‘Bij  elk groot project zijn er strijdige meningen en belangen. Begin met goed te luisteren naar alle argumenten en probeer ieders positie duidelijk te krijgen. Vervolgens ga je op zoek naar een optimale oplossing die zoveel mogelijk recht doet aan alle partijen. Kijk wat je voor elkaar kunt betekenen. De kunst is plannen te maken die meerdere doelen tegelijk dienen. Hoe meer partijen een gezond eigen belang hebben bij een plan, hoe groter de kans van slagen.’
 
Over de grens
Om nieuwe verbindingen te maken, is volgens Harry een inclusieve mindset nodig. ‘Durf over grenzen heen denken. Soms letterlijk: veel vraagstukken kunnen we alleen aanpakken als Den Haag en de randgemeenten samenwerken. Wil een bedrijf zich in deze regio vestigen, dan is het zaak de beste locatie te vinden. Dat kan Den Haag zijn, maar soms ook een gemeente in de regio. Uiteindelijk profiteren we met z’n allen van extra werkgelegenheid.’  
 
‘Ondanks de grote verschillen willen we als Hagenaars toch allemaal in wezen hetzelfde: goed wonen, een prettige baan, gezondheid, een schone buurt  en veiligheid. Noem het welvaart en welzijn in brede zin. Daarom is het zaak toekomstplannen te maken waar voor iedereen perspectief in zit.’
 
‘Ruimte is schaars in Den Haag. We moeten een balans vinden tussen ruimte voor wonen, werken, groen en andere vitale functies. Ruimte voor bedrijven betekent een kans op werk voor Hagenaars die nu aan de kant staan. Maar dan moeten ze wel de competenties hebben om er aan de slag te kunnen. Ook hier geldt dat je alleen verder komt door slim samen te werken en verbindingen te leggen.’Artikel gepubliceerd op:
1 maart 2022 09:55

Deel dit artikel:

Blijf op de hoogte

Wil je niets missen? Meld je aan en ontvang een e-mail als er een update is over de omgevingsvisie.

Ontvang updates

Login om verder te gaan

Ontvang resultaten Haagse Mixer

Opnieuw

Annuleren