Spring naar inhoud

Updates

Resultaten Toekomstwijzer gepubliceerd

Van 15 december 2021 tot en met 24 januari 2022 kon je de toekomstwijzer invullen. DIt is een soort stemwijzer met allerlei vragen en stellingen over hoe Den Haag zich de komende 30 jaar kan ontwikkelen en waar je kon aangeven of je bereid was de gevolgen van je keuze te accepteren. 576 mensen vulden deze wijzer in. De resultaten zijn verzameld en door onafhankelijke onderzoekers geanalyseerd. De eerste uitkomsten waren te zien tijdens de tentoonstelling over de omgevingsvisie en nu zijn alle resultaten geanalyseerd. De zes verschillende ambities die eerder werden vastgesteld in het Ambitiedocument waren de basis voor de vragen en stellingen.

De belangrijkste ambities
Uit de resultaten komt naar voren dat Omgaan met klimaat en Duurzame bereikbaarheid de belangrijkste ambities zijn voor alle groepen respondenten. Ook blijkt dat ouderen grote waarde hechten aan het belang van Inclusiviteit voor iedereen. Mannen en vrouwen scoren allebei hoog op de ambities Omgaan met het klimaat en Duurzaam bereikbaar, maar vrouwen vullen hun top drie aan met Inclusiviteit en mannen met Gezonde economie. Een zelfde verdeling zien we ook terug als we kijken naar de verschillende wijkgebieden. Zo komt in de vooroorlogsstedelijke wijken, wederopbouwwijken en het centrum de ambitie Gezonde economie meer naar voren en in de groenstedelijke wijken, vooroorlogse tuinstand en de schil om hetcentrum de ambitie Inclusiviteit. 

De verschillen
Over het algemeen zijn de respondenten het vaak eens met de verschillende stellingen die de gemeente hen heeft voorgelegd en zijn ze ook bereid om de bijbehorende gevolgen te accepteren. De grootste verschillen zijn terug te vinden tussen de leeftijdsgroepen en de wijkgebieden. Wat opvalt is dat bij het bouwen van nieuwe woningen, wat een terugkerend thema is over de verschillende stellingen, dat de 18 tot 30 jarigen veelal kiezen voor woningen boven alles. Zo heeft deze groep liever woningen dan sportvelden of scholen en vinden ze woningen voor starters, jongeren en studenten ten koste van woningen voor anderen, minder erg dan andere leeftijdsgroepen. Er hebben 53% mannen en 47% vrouwen meegedaan voor bijna alle wijken. De deelnemers zijn tussen de 18 en 89 jaar oud.

Weten wat de belangrijkste bevindingen zijn voor de verschillende ambities? Lees het rapport.Artikel gepubliceerd op:
1 april 2022 12:13

Deel dit artikel:

Blijf op de hoogte

Wil je niets missen? Meld je aan en ontvang een e-mail als er een update is over de omgevingsvisie.

Ontvang updates

Login om verder te gaan

Ontvang resultaten Haagse Mixer

Opnieuw

Annuleren