Spring naar inhoud

Hoe staan Den Haag en de Hagenaars ervoor?

De Staat van de Leefomgeving: Hoe staan Den Haag en de Hagenaars ervoor?

Als je wilt weten hoe het gaat met Den Haag, dan biedt de Staat van de Leefomgeving een schat aan informatie. Voor de zes ambities van de Omgevingsvisie 2050 is de actuele stand van zaken opgemaakt. Dat levert scherpe inzichten op over onder meer wonen, werk, gezondheid en groen. De makers Matthijs de Vries (gemeente Den Haag) en Guido  van Loenen (Rho adviseurs) geven een toelichting.
 
Bij elke ambitie wordt aan de hand van graadmeters geschetst hoe het er nu mee staat. Uit gegevens over Ambitie 5 Een gezond en veilig Den Haag blijkt bijvoorbeeld dat Hagenaars de kwaliteit van hun leefomgeving gemiddeld het rapportcijfer 6,6 geven en dat 69% de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart. Zo worden de stad en de bewoners op tal van terreinen langs de meetlat gelegd. 
 
Welke rol speelt dit rapport bij de ontwikkeling van de omgevingsvisie?
 
Guido: ‘Als je de komende tien tot twintig jaar wilt weten of Den Haag vooruitgang boekt, dan kun je hierop teruggrijpen. Is meer gebruik van het openbaar vervoer de ambitie, dan vergelijk je het ov-gebruik in pakweg 2030 met 2022. Dat geldt net zo voor veiligheid, wonen, werken tot en met het risico op hittestress.’ 
 
Daarnaast wordt het document gebruikt om te meten wat de effecten zijn van keuzes in de omgevingsvisie. Wat betekent het bijvoorbeeld als de stad al in 2030 of pas in 2040 volledig klimaatneutraal wil zijn? Door de effecten van alternatieven in kaart te brengen, wordt concreet voor welke opgave Den Haag komt te staan. Dat kan tot op wijkniveau.’  
 
Is er een rode lijn?   
 
Matthijs: ‘We zien bevestigd dat Den Haag een sterk verdeelde stad is. Dat komt bij bijna alle graadmeters terug. In het Benoordenhout zijn veel meer bewoners tevreden over hun gezondheid dan in Laak. Gemiddelden zeggen daarom in Den Haag niet zoveel. In Leidschenveen-Ypenburg heeft 80% van de huishoudens één of meer auto’s. In stadsdeel Centrum ligt het autobezit met 38% op het laagste niveau; daar wordt dan ook veel vaker gebruik gemaakt van trein of tram. Mensen verschillen maar ook wijken verschillen, dat zie je duidelijk terug in dit rapport. 
 
Jullie hebben Den Haag vergeleken met andere grote steden. Wat valt op?
 
Matthijs: ‘We zijn een middenmoter, met af en toe uitschieters. Als je steden vergelijkt, moet je wel rekening houden met grote onderlinge verschillen. De uitstoot van broeikasgassen is in Den Haag het laagst, maar we hebben dan ook weinig industrie en geen wereldhaven zoals Rotterdam. Bij maatschappelijke thema’s als opleiding, gezondheid en laaggeletterdheid staat Den Haag er minder goed voor dan steden als Amsterdam en Utrecht. We onderscheiden ons wel gunstig met een hoog percentage vrijwilligers en het lage aantal geregistreerde misdrijven.’
 
Voor wie is de Staat van de Leefomgeving interessant? 
 
Guido: ‘Ik zou bijna zeggen voor iedere Hagenaar die zich betrokken voelt bij de stad. Je kent Den Haag, maar in dit stuk kom je ongetwijfeld dingen tegen die je nog niet wist. De gegevens zijn zoveel mogelijk uitgesplitst naar stadsdelen en wijken. Je ziet hoe de eigen wijk ervoor staat.’
 
Matthijs: ‘Het rapport is gemakkelijk toegankelijk door alle kaartjes en diagrammen. Bij veel graadmeters is in één oogopslag duidelijk hoe de diverse wijken scoren en hoe Den Haag het doet in vergelijking met andere grote steden.’

Download hier de Staat van de Leefomgeving.Artikel gepubliceerd op:
13 mei 2022 12:05

Deel dit artikel:

Blijf op de hoogte

Wil je niets missen? Meld je aan en ontvang een e-mail als er een update is over de omgevingsvisie.

Ontvang updates

Login om verder te gaan

Ontvang resultaten Haagse Mixer

Opnieuw

Annuleren