Spring naar inhoud
Skyline van Den Haag

Hoe zie jij de toekomst van Den Haag?

In de omgevingsvisie leggen we samen vast wat voor stad we in 2050 willen zijn. Naast de onderzoeken die al zijn gedaan, willen we graag weten wat jij als bewoner, ondernemer of student vindt. Er zijn nog veel keuzes te maken en daar hebben we jouw hulp bij nodig.

Hoe ziet Den Haag eruit in 2050 als jij aan de knoppen zit?

Uit eerdere gesprekken met bewoners, ondernemers, jongeren, experts en ambtenaren is duidelijk geworden dat er in Den Haag zes belangrijke ambities zijn. Dit zijn onderwerpen die belangrijk zijn voor de stad. Deze zijn vastgesteld door de gemeenteraad. De ambities zijn: Sociaal Den Haag, Iedereen kan wonen in Den Haag, Klimaatbestendig en groen Den Haag, Bruisend Den Haag, Gezond en veilig Den Haag en Duurzaam bereikbaar Den Haag.

Niet alles kan. Bijvoorbeeld door gebrek aan financiën of ruimte. Daarom moet de gemeente keuzes maken bij beslissingen voor de toekomst van de stad.  Jij kunt daarbij helpen. Vul de Haagse Mixer in en laat ons weten welke ambities jij het belangrijkst vindt en vooral waarom. Wat gebeurt er als jij aan de knoppen zit?

Dit kon je ons tot 20 maart laten weten via de Haagse Mixer.

Lees meer over de ambities
Hou mij op de hoogte
translate to english Translate this page to your language with Google Translate Google translate button

Het laatste nieuws

Meer updates

Over de omgevingsvisie

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. De Omgevingswet gaat over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Waar willen we wonen en werken? Waar geven we ruimte aan bedrijven, maatschappelijke voorzieningen en natuur? Deze wet verplicht gemeenten om voor het gehele grondgebied één omgevingsvisie te maken.

De omgevingsvisie geeft een toekomstbeeld van Den Haag in 2050. Wat voor stad wil Den Haag zijn? Welke rol speelt Den Haag in de regio en welke ruimtelijke keuzes moeten daarvoor worden gemaakt? Want ook in Den Haag is de ruimte beperkt en komen nieuwe opgaven op de stad af. Wat kan wel en wat niet? In de omgevingsvisie worden talloze belangen afgewogen en samengebracht.

Meer over de omgevingsvisie

Contact

Heb je een vraag over de Omgevingsvisie? Kijk of je vraag tussen de veelgestelde vragen staat. Zo niet, neem contact met ons op. 

Tijdlijn

Tijdlijn

Januari en februari 2023

Verzamelen zienswijzen en adviezen NRD Lees meer over de NRD

Maart tot en met juni 2023

Beantwoording van de zienswijzen en adviezen NRD en aanpassen van de alternatieven uit de NRD

Juni en juli 2023

De stad in met de Haagse Mixer op verschillende data en locaties in de stad

Zomer 2023

Bestuurlijke vaststelling van de nota van beantwoording NRD

Najaar 2023

Schrijven aan conceptversie Omgevingsvisie Den Haag 2050

Januari en februari 2024

Bijeenkomsten in alle stadsdelen

16 januari tot en met 20 maart

De Haagse Mixer kon tot 20 maart ingevuld worden
Bekijk de hele tijdlijn

Blijf op de hoogte

Wil je niets missen over de omgevingsvisie? Meld je aan en ontvang een e-mail als er een update is.

Ontvang updates

Login om verder te gaan

Ontvang resultaten Haagse Mixer

Opnieuw

Annuleren