Spring naar inhoud

Toekomstwijzer: de resultaten

Van 15 december 2021 tot en met 24 januari 2022 kon je de toekomstwijzer op deze website invullen. Je koos dan voor 14 stellingen in welke mate je het daarmee eens of juist oneens was. Ook kon je aangeven of je bereid bent de gevolgen van je keuze te accepteren.

Na 24 januari zijn de resultaten verzameld en door onafhankelijke onderzoekers geanalyseerd. De belangrijkste resultaten staan hieronder op een rij. Lees in deze update meer over de resultaten en download het rapport.

576 mensen hebben de vragenlijst ingevuld. Er hebben 53% mannen en 47% vrouwen meegedaan voor bijna alle wijken. De deelnemers zijn tussen de 18 en 89 jaar oud.

14 stellingen

In figuur 1 is te zien voor welk deel de deelnemers het eens of oneens waren met de stellingen. In het blauw zie je de deelnemers die het eens waren met de stellingen, en in het geel degenen die het oneens waren. De neutrale antwoorden niet weergegeven zodat je goed de tegenstelling kunt zien.

Figuur 1: Alle 14 stellingen van de toekomstwijzer.

Uitleg

In het figuur is af te lezen dat de deelnemers vinden dat Den Haag grote ingrepen in de stad moet doen om wateroverlast te voorkomen. Daarnaast vinden de meeste deelnemers dat er meer ruimte moet komen voor groen en natuur in Den Haag, ook op loopafstand van hun woning.

De deelnemers zijn verdeeld over de stelling dat er meer verschillende bedrijfsruimtes in hun wijk moeten komen, zoals werkplaatsen en kantoren. Bijna 47% is het eens met deze stelling, maar ook 46% is het daar juist niet mee eens. Ook de stelling dat Den Haag vooral woningen moet bouwen voor starters, jongeren en studenten leidt tot  verdeeldheid.

Woningen voor jongeren

Jongeren vinden het heel belangrijk dat Den Haag woningen bouwt voor starters, jongeren en studenten. Dit belang wordt veel minder gezien in de andere leeftijdsgroepen.

Figuur 2: Stelling "Den Haag moet in de stad vooral woningen bouwen voor starters, jongeren en studenten", per leeftijdsgroep.

Sportvelden bebouwen

De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn terug te zien in de stelling dat sportvelden in de stad niet bebouwd moeten worden met nieuwe woningen. Hoewel mannen en vrouwen het hier over het algemeen allebei mee eens zijn, is het percentage van de vrouwen (85%) hoger dan het percentage van de mannen (76%).

De groep 18 tot en met 30 jaar is het minst eens met de stelling (65%). Tegelijk is deze groep 18 tot en met 30 jarigen het meest eens met stelling dat er in Den Haag vooral woningen voor starters, jongeren en studenten gebouwd moeten worden.

Figuur 3: Stelling "Sportvelden in de stad moeten niet bebouwd worden met nieuwe woningen", per geslacht.

Meer verschillende bedrijfsruimtes in de wijk

51% van de mannen is het eens is met de stelling dat er meer verschillende bedrijfsruimtes zoals werkplaatsen en kantoren moeten komen in hun wijk. Terwijl bij de vrouwen slechts 42% het eens is met deze stelling.

Figuur 4: Stelling "Er moeten meer verschillende bedrijfsruimtes zoals werkplaatsen en kantoren komen in mijn wijk", per geslacht.

Toegankelijker openbaar vervoer

Wat opvalt is dat deelnemers vanaf 40 jaar, blijkt dat hoe ouder de deelnemers zijn, hoe minder waarde zij hechten aan het toegankelijk maken van het openbaar vervoer. Pas als men de 70 jaar bereikt, wordt dit weer belangrijker voor de deelnemers.

Figuur 5: Stelling "Het openbaar vervoer moet sneller en toegankelijker gemaakt worden in de stad en naar de regio", per leeftijdsgroep.

Alle resultaten zien?

Download in dit artikel het rapport. De resultaten tonen we dan verder uit per soort wijk. Bij een aantal stellingen geven we ook inzicht welke redenen deelnemers hebben gegeven om het eens of oneens te zijn.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van updates over de omgevingsvisie, bijvoorbeeld wanneer alle resultaten van de toekomstwijzer bekend zijn? Meld je dan aan en ontvang een e-mail.

Updates ontvangen

Login om verder te gaan

Ontvang resultaten Haagse Mixer

Opnieuw

Annuleren